Pływanie

Umiejętność pływania jest u człowieka tak stara, jak umiejętność chodzenia czy biegania. Już w zamierzchłych czasach, jeśli osiadał on w pobliżu zbiorników wodnych, uczył się również pływać.
W zależności od etapów rozwoju społecznego różne były przyczyny skłaniające ludzi do opanowania umiejętności pływackich.

Bieganie

Bieganie – to oprócz chodzenia jedna z najprostszych aktywności fizycznej człowieka. Samo określenie granicy, od której człowiek przestaje iść, a zaczyna biec jest dość trudne. Ogólnie przyjmuje się, że bieg zaczyna się od 7km/h (jest to wtedy tzw.). Amatorzy tej formy ruchu poruszają się przeważnie z prędkością około 10km/h.

Crossfit

Crossfit bazuje na codziennym programie ćwiczeń, które wykonuje się w sposób określony, określoną ilość razy. Twórca crossfit, Greg Glassman, opracował dla trenujących wiele różnych programów dziennych, niektórych nazwanych na cześć różnych znanych osób: żołnierzy, policjantów czy bohaterów.Program dzienny może trwać od 5 do 30 minut.

Copyright mysport